Wideo

Tytuł

Wideo

Opis

Kolakcja wideo

Obiekty w kolekcji Wideo

Dr Iwona Korga opowiada o materiałach historycznych zgromadzonych w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Andrzej Józef Dąbrowski przedstwawia refleksje z pracy nad zespołem archiwalnym Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza przechowywanym w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce

Janusz Skowron presentuje galerię obrazów Instytutu Piłsudskiego w Ameryce