2 Korpus Polski po zakończeniu wojny

Apel wojskowy 2 Korpusu Polskiego PSZ, Włochy po 1945 r.

2 Korpus Polski podczas apelu wojskowego, Włochy po zakończeniu II wojny światowej

Żołnierze 2 Korpusu Polskiego PSZ po 1945 podczas zwiedzania Włoch

Żołnierze 2 Korpusu Polskiego PSZ zwiedzają Wlochy po zakończeniu wojny

Po zakończeniu wojny tłumy cywilnej ludności polskiej z osowobodzonych obozów pracy przymusowej i jenieckich garną się pod opiekę 2 Korpusu. Rząd brytyjski nie zgodził się na tworzenie nowych oddziałów, nakłaniając żołnierzy do powrotu do Polski. Wyjechało 20 tysięcy osób. Z tych co wyszli z Rosji Sowieckiej  z gen. Andersem tylko 310 zdecydował się wrócić do Polski. 1 września 1945 roku na Monte Cassino odbyło się uroczyste otwarcie Mauzoleum Rycerstwa Polskiego. Udział wzięły poczty sztandarowe wszystkich jednostek

Demobilizację Polskich Sił Zbrojnych ogłoszono w maju 1946 r. Żołnierzy 2 Korpusu zobowiązano do wyjazdu z Włoch do Wielkiej Brytanii i wstąpienia do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia lub powrotu do Kraju.

Sztandary wszystkich jednostek 2 Korpusu, po uroczystej defiladzie, zawieszono we wrześniu 1947 r. w Sali Sztandarów w Muzeum Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

2 Korpus Polski po zakończeniu wojny