Ewakuacja

Statek transportujący polskich ewakuowanych z Rosji Sowieckiej do Iranu, wiosna 1942 r.

Statek transportujący żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych z ZSSR oraz cywilów z Rosji Sowieckiej do Iranu wiosną 1942 r.

Pierwsza ewakuacja do Iranu odbyła się pod koniec marca 1942 roku i objęła 4300 osób, gen. Anders zdecydował się zabrać oprócz żołnierzy ludność cywilną w tym chorych i dzieci. Podróż odbywała się pociągiem do Krasnowodska nad Morzem Kaspijskim, stamtąd statkami do irańskiego portu Pahlevi. Kolejna ewakuacja odbyła się tą samą drogą pod koniec sierpnia 1942 roku. Razem wyjechało z Rosji 115 000.00 obywateli polskich w tym trzydzieści tysięcy ludności cywilnej w tym osiemnaście tysięcy dzieci i młodzieży.