Organizacja tzw. Armii Andersa

Gen. Władysław Anders wizytuje tworzącą się Armię Polską w Rosji

Gen. Władysław Anders wizytuje tworzące się w Rosji Sowieckiej Polskie Siły Zbrojne, których jest twórcą i dowódcą od 4 sierpnia 1941 r.

Apel Pomocniczej Służby Kobiet, Rosja Sowiecka, 1941/1942

Apel wojskowy Pomocniczej Służby Kobiet działającej przy Polskich Siłach Zbrojnych w ZSSR

Do listopada 1941 r. większość żołnierzy była bez butów, a już w październiku namioty i ziemianki, zaczął zasypywać śnieg. Gen. Anders zorganizował duszpasterstwo dla wojska oraz utworzył oddziały Pomocniczej Służby Kobiet PSK, ratując setki kobiet i dziewcząt, które bardzo szybko stały się niezbędne w wojsku organizując szpitale dla tłumnie zgłaszającej się ludności cywilnej i dużej liczby dzieci.

W listopadzie 1941 r. nadeszły drogą morską przez Murmańsk pierwsze transporty broni angielskiej i umundurowania.

W grudniu 1941 r. tworzącą się armię polską odwiedził Naczelny Wódz, rozmowy ze Stalinem spowodowały obietnice rozwinięcia liczebności Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR do stanu 9600 i unormowania racji żywieniowych.

W styczniu 1942 roku Polskie Siły Zbrojne przeniosły się na południe Rosji Sowieckiej, z siedzibą Sztabu Armii w Jangi Jul. Tymczasem w marcu 1942 roku Stalin zmniejszył racje żywnościowe z siedniu tysięcy do dwóch tysięcy sześćset, zgodził się także na wysłanie części polskich żołnierzy do Iranu.