Pobyt Polskiej Armii na Wschodzie w Iranie, Iraku i Palestynie

Pierwszy posiłek po ewakuacji Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR i cywilów w Pahlevi, Iran, 1942 r.

Pierwszy posiłek na wolności, Pahlevi, Iran, 1942 r.

Gen . W. Anders odwiedza chorych żołnierzy w szpitalu na terenie Iranu

Gen. Władysław Anders zawsze troszczył się o swoich żołnierzy. Odwiedza szpital na terenie Iranu

Armia Polska na Wschodzie, Iran, 1942 r.

Armia Polska na Wschodzie utworzona 12 listopada 1942 r., Iran

W Iranie podstawowym problmem była opieka nad ogromną ilością chorych, głównie na tyfus i malarię. Władze brytyjskie pomagały w opiece nad chorymi udostępniając szpitale i lekarstwa oraz dostarczając żywność, mimo to na polskim cmentarzu pozostało 1600 grobów. W okolicach Teheranu powstały obozy dla wojska i ludności cywilnej.

Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, wyprowadzone z Rosji Soiweckiej połączyły się z Samodzielną Brygadą Karpacką działającą na Środkowym Wschodzie i zmieniły nazwę na Armia Polska na Wschodzie (od 12 września 1942 roku), armia otrzymała broń, nowe tropikalne mundury i na piaskach Iranu i Iraku odbywały się ćwiczenia.

Pobyt Polskiej Armii na Wschodzie w Iranie, Iraku i Palestynie