Umowa Sikorski - Majski 30 lipca 1941 r.

Parada wojskowa, pierwsze Święto Niepodległości w Armii Polskiej w Rosji, 11 listopada 1941 r.

Pierwsze Święto Niepodległości odbywające się w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSSR tzw. Armii Andersa, 11 listopada 1941 r., Rosja Sowiecka

Umowa między Rządem Polskim na Uchodźstwie, a Rządem ZSSR, podpisana przez Premiera gen. Władysława Sikorskiego i ambasadora ZSSR Iwana Majskiego w Londynie w dniu 30 lipca 1941 r. otworzyła bramy łagrów i więzień sowieckich dziesiątkom tysięcy polskich obywateli. Następnie umowa wojskowa podpisana na Kremlu w Moskiwie 14 sierpnia tego roku określiła dokładnie zasady na jakich suwerenne Polskie Siły Zbrojne miały powstać w ZSSR, oraz ustalała zobowiązania władz ZSSR w stosunku do powstającego wojska.