Józef Haller - Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały

Scenariusz lekcji historii z elementami geografii, przeznaczony dla klas gimnazjalnych i licealnych. Uczniowie poznają biografię Józefa Hallera i jego olbrzymi wkład, który wniósł w życie  polityczne, społeczne i wychowawcze polskiego społeczeństwa w XX wieku. Dewizą jego było hasło: "Wola narodu jest moim prawem"

Opracowując mapę uczeń maszeruje śladami II Brygady i Błękitnej Armii. Poznaje etapy kształtowania się granic II Rzeczpospoltej. Udaje się w podróże do Stanów Zjednoczonych.  Doskonali swoje umiejętności łączenia wydarzeń i dat z danym miejscem.