Słowniczek

SWAP- Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) - najstarsza w świecie niezależna, samopomocowa organizacja b. polskich żołnierzy działająca nieprzerwanie od 1921 roku. Kwatera główna znajduje się w Nowym Jorku na Manhattanie  w należącym do Okręgu 2. SWAP "Domu Weterana Polskiego" przy 119 East 15th Street. Mieści się tu również organizacyjne archiwum i powstałe w 1996 roku Muzeum Tradycji Oręża Polskiego.

Lanca (z łac. lanseawłócznia) – lekka broń drzewcowa formacji kawaleryjskichułanów,

Parada Pułaskiego w Nowym Jorku   - od 1936 roku. Polonia z Nowe Jorku i innych okolicznych stanów maszeruje  5 Aleją w pierwszą niedziele pażdziernika. Jest jedną z najstarszych parad etnicznych. Nazwana imieniem Kazimierza Pułaskiiego, bohatera obydwu narodów. 


Front Morges – polityczne porozumienie działaczy stronnictw centrowych, powstałe w 1936 z inicjatywy gen. Władysława Sikorskiego i Ignacego Paderewskiego w celu walki z ówczesnym rządem i prowadzoną przez nią polityką zagraniczną. Porozumienie zostało zawiązane w szwajcarskiej miejscowości Morges w której mieszkał Ignacy Paderewski.

Słowniczek