Józef Piłsudski - Polski George Washington

Podczas korzystania z materiałów uczeń poznaje życie, działaność, osiągnięcia i porażki Józefa Piłsudskiego. Zapoznaje się z historią dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości i kształtowania granic łącznie z tematem związanym z tzw. osiemnastą najważniejszą bitwą w dziejach świata - Bitwą Warszawską w lipcu 1920 roku. Poznaje także rodzinę Marszałka i miejsce jego zamieszkania - Sulejówek.

Poprzez porównianie z Georgem Washingtonem rozumie, że każdy kraj aby wyzwolić się z niewoli i odzyskć niepodległość potrzebuje odważnego, prawego człowieka z wizją i programem, konieczne jest sprawnie działające wojsko i wsparcie społeczeństwa, wtedy można odnieść sukces.