Śmierć Marszałka i legenda

Laweta z trumną Józefa Pilsudskiego, Warszawa 17 maja 1935 rok

Laweta z trumną Józefa Piłsudskiego, Warszawa 17 maja 1935 r.

Pogrzeb Józefa Pilsudskiego, Warszawa 17 maja 1935 rok

Pogrzeb Józefa Piłsudskiego, Warszawa 17 maja 1935 r.

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska"

Tej zasadzie do końca swoich dni był wierny Marszałek. Zmarł 12 maja 1935 roku mając 68 lat. Śmierć Józefa Piłsudskiego dotknęła całe społeczeństwo i okryła naród żałobą.  17 maja 1935 r. odbyło się w Warszawie główne nabożeństwo żałobne, trumnę skierowano żałobnym pociągiem do Krakowa. Wzdłuż całej trasy stały niezliczone ilości ludzi. Nazajutrz trumnę złożono na Wawelu w Krakowie obok grobów królewskich. Na Rossie w Wilnie, zgodnie z  życzeniem Marszałka pochowano Jego Serce tam gdzie spoczywała Jego Matka. Prezydent Mościcki zabierając głos przed katedrą wawelską powiedział : „ Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej...”

„ Są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że żyją  i obcują między nami.”J. Piłsudski

Śmierć Marszałka i legenda