Materiały źródłowe

Józef Piłsudski

Józef Piłsudski - portret

Dodatkowe materialy źrodłowe:

Instytut Józefa Piłsudskiego – zbiory online: http://www.pilsudski.org/archiwa/

 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku : http://www.muzeumpilsudski.pl/o-muzeum

 Prezydent George Washigton : https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/georgewashington

 Prezydent George Washington: http://www.history.com/topics/us-presidents/george-washington