Powstania Śląskie 1919-1921

Title

Powstania Śląskie 1919-1921

Collection Items

Dokument podróży
Dokument podrozy starszego ulana w celach sluzbowych

Legitymacja
Legitymacja

Karta Ewidencyjna
Karta Ewidencyjna kaprala Stanislawa Przychozy

Wniosek o odznaczenie Krzyżem Walecznych
Wniosek o odznaczenie Krzyzem Walecznych sierzanta liniowego Ludwika Cielatko
View all 9 items