Polskie Symbole Narodowe

Title

Polskie Symbole Narodowe

Description

Dziej polskiego godła, flagi i hymnu

Collection Items

Orzeł z pieczęci Władysława Łokietka (1312)
Materiały do lekcji języka polskiego - "Jaki znak Twój?" Polskie symbole narodowe.

Orzeł z pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego (1336)
Materiały do lekcji języka polskiego - "Jaki znak Twój?" Polskie symbole narodowe.

Orzeł Zygmunta Starego – wg drzeworytu Hieronima Wietora (1521)
Materiały do lekcji języka polskiego - "Jaki znak Twój?" Polskie symbole narodowe.

Orzeł Stefana Batorego (wg ryciny z herbarza Paprockiego – 1582)
Materiały do lekcji języka polskiego - "Jaki znak Twój?" Polskie symbole narodowe.

Orzeł Jana III Sobieskiego (wg wizerunku w Kościele Mariackim w Krakowie)
Materiały do lekcji języka polskiego - "Jaki znak Twój?" Polskie symbole narodowe.

Orzeł Stanisława Augusta Poniatowskiego
Materiały do lekcji języka polskiego - "Jaki znak Twój?" Polskie symbole narodowe.

Herb Księstwa Warszawskiego 1807–1815

Materiały do lekcji języka polskiego - "Jaki znak Twój?" Polskie symbole narodowe.
View all 18 items