Armia generała Andersa

Title

Armia generała Andersa

Date Created

2015-12-09

Collection Items

Gen. Władysław Anders wizytuje tworzącą się Armię Polską w Rosji
Młodzi żołnierze salutują swojemu dowódcy gen. W. Andersowi, Rosja Sowiecka 1941 r.

Parada wojskowa, pierwsze Święto Niepodległości w Armii Polskiej w Rosji, 11 listopada 1941 r.
Żołnierze, kilka miesięcy po opuszczeniu sowieckich łagrów

Wizyta w Rosji gen. Władysława Sikorskiego 3-4 grudnia 1941 r.
Gen. W. Sikorski wizytuje polskie oddziały w Rosji Sowieckiej wraz z gen. W. Andersem

Apel Pomocniczej Służby Kobiet, Rosja Sowiecka, 1941/1942
Kobiety, które zostały wywiezione przez Sowietów miały możliwość wstąpienia w szeregi Pomocniczej Służby Kobiet

Miś Wojtek z żołnierzem Armii Polskiej na Wschodzie, Iran
Persja/Iran, miś Wojtek podczas zabawy z żołnierzem

Gen . W. Anders odwiedza chorych żołnierzy w szpitalu na terenie Iranu
Młody żołnierz podczas pobytu w szpitalu, Iran 1942 r.
View all 18 items