Flaga Polski

Choragiew Krolestwa Polskiego (1386-1569)<br />
Rys. 1 Choragiew Krolestwa Polskiego (1386-1569)
Flaga Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1792)<br />
Rys. 2 Flaga Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1792)
Flaga używana przez powstańców styczniowych w latach 1863–1864.<br />
Rys. 3 Flaga używana przez powstańców styczniowych w latach 1863–1864.
Flaga polska z czasów Powstania Listopadowego (1830)<br />
Rys. 4 Flaga polska z czasów Powstania Listopadowego (1830)
Flaga II Rzeczypospolitej stosowana w latach 1919–1928.<br />
W 1921 roku zdefiniowano odcień czerwieni na fladze jako karmazyn.<br />
Rys. 5 Flaga II Rzeczypospolitej stosowana w latach 1919–1928.
W 1921 roku zdefiniowano odcień czerwieni na fladze jako karmazyn.
Flaga II Rzeczypospolitej w latach 1928–1939. Obowiązujący wówczas kolor to cynober.
Rys. 6 Flaga II Rzeczypospolitej w latach 1928–1939. Obowiązujący wówczas kolor to cynober.
Obecny kolory polskiej flagi definiuje ustawa z 31 stycznia 1980 roku. Górna część flagi jest srebrzystobiała, dolna natomiast  jest karmazynowa.<br />
Rys. 7 Obecny kolory polskiej flagi definiuje ustawa z 31 stycznia 1980 roku. Górna część flagi jest srebrzystobiała, dolna natomiast  jest karmazynowa.

Co to jest flaga?

 Flaga - to kawałek tkaniny określonego kształtu i określonej barwy, który umocowywany do drzewca może zawierać godło, symbole oraz wizerunki. Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa lub organizacji, symbolem  miast czy oddziału wojsk (sztandar).

Kiedy obchodzimy Dzień Flagi w Polsce?

 W 2004 roku ustanowiono 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego wybrano na świętowanie właśnie ten dzień? Tego dnia - 2 maja, w 1945 roku, polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Wybór akurat tego dnia wydaje się symboliczny, w PRL-u 2 maja był dniem, kiedy władze zmuszały naród do zdejmowania flag po Święcie Pracy, tak aby nie zostały na Święto Konstytucji 3 Maja – nieuznawane przez ówczesne władze. Tego właśnie dnia obchodzone jest święto Polonii i Polaków poza granicami kraju i intencją ustawodawcy była możliwość manifestowania wspólnoty wszystkich Polaków.

Skąd  wzięły się barwy polskiej flagi?

 Okazuje się, że jest to po prostu odwzorowanie znacznie starszego od flagi naszego herbu, jakim jest Orzeł Biały, czyli wizerunek białego orła w koronie w polu czerwonym.

 Zgodnie z wyjaśnieniem symboliki polskiej flagi, biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Z tego właśnie względu na polskiej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w heraldyce RP ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Trochę historii...

  Historia polskiej flagi zaczyna się od karmazynowego sztandaru. Intensywnie czerwony kolor był symbolem bogactwa i dostojeństwa. Ze względu na wysoką cenę barwnika – koszenili, uzyskiwanej z larw czerwca polskiego, na posiadanie flagi pozwolić sobie mogli tylko magnaci i dostojnicy państwowi.

 Na sztandarach reprezentujących Królestwo Polskie widniał biały orzeł w koronie na czerwonym tle.( Rys. 1 )

 Barwami Rzeczypospolitej Obojga Narodów były z kolei dwa czerwone pasy przedzielone białym.  (Rys. 2)

 Kiedy państwo polskie zniknęło z map świata (1795 r. ) nasi rodacy zachowali tradycję, kulturę oraz symbole narodowe, czego przykładem są przedstawione  flagi polskie  z powstań narodowych- styczniowego (Rys. 3) i  listopadowego. (Rys. 4)

 Barwy biała i czerwona po raz pierwszy za narodowe uznane zostały 3 maja 1792 roku, w czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji.

 Po odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi, 1 sierpnia 1919 roku,  uchwalił Sejm Ustawodawczy. Jak głosiła ustawa "Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony". (Rys. 5)

Od tego momentu kilka razy zmieniono odcienie flagi narodowej. W 1921 roku zdefiniowano odcień czerwieni na fladze jako karmazyn.  Kilka lat później zmieniono go na znacznie jaśniejszy cynober. (Rys. 6) 

 Obecne kolory polskiej flagi definiuje ustawa z 31 stycznia 1980 roku. Górna część flagi jest srebrzystobiała, dolna natomiast znów jest karmazynowa.(Rys. 7)

Na fladze nie można  umieszczać żadnych napisów ani znaków.

ZASADY WYWIESZANIA FLAGI

  • Flagę powinniśmy wywieszać w reprezentacyjnych miejscach.
  • Musi być czysta i zadbana. Pozostawienie na widoku flagi brudnej i podartej może być uznane za jej znieważanie.
  • Flagę wywiesza się na dzień, a na noc chowa. Nocą można ją pozostawić na widoku tylko, gdy jest dobrze oświetlona.
  • Nie wywiesza się flagi w dni wietrzne, ani deszczowe.
  • Flaga nie może dotykać podłoża, nad którym wisi. Należy dobrze dobrać jej rozmiar do kija czy masztu.
  • W Polsce polska flaga ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.