Słowniczek

 • heraldyka -nauka o herbach i rodach szlacheckich
 • brakteat - srebrna moneta z cienkiej blaszki, wybijana jednostronnie, używana w średniowieczu
 • symbol
  1. znak, osoba, przedmiot itp., które coś oznaczają
  2. osoba lub zwierzę będące uosobieniem czegoś
  3. znak literowy lub cyfrowy stosowany do oznaczania wielkości, jednostek miar, artykułów handlowych, pierwiastków chemicznych itp.
  4. motyw lub zespół motywów w dziele literackim pełniący funkcję znaku odnoszącego się do innej, nieukazanej bezpośrednio sfery rzeczywistości
 • legenda-
  1. opowieść dotycząca życia świętych i bohaterów lub jakichś wydarzeń historycznych, nasycona motywami fantastyki i cudowności
  2. o osobie otoczonej niezwykłą sławą
  3. zmyślone lub przesadzone historie dotyczące sławnych ludzi, miejsc albo zdarzeń historycznych
  4. krótki tekst na marginesie mapy, objaśniający występujące na niej symbole graficzne i barwne
  5. napis na monecie, medalu lub pieczęci
  6. liryczny utwór instrumentalny
 • Flaga - to kawałek tkaniny określonego kształtu i określonej barwy, który umocowywany do drzewca może zawierać godło, symbole oraz wizerunki. Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa lub organizacji, symbolem  miast czy oddziału wojsk (sztandar).
 • herb
  1. godło państwa, ziemi, miasta lub instytucji
  2. dziedziczny znak rodowy szlachty i arystokracji