Nagranie i tekst Hymnu Polski -"Mazurek Dąbrowskiego"

Tekst oryginalny

Tekst oficjalny

Jeszcze Polska nie umarła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca moc wydarła,

szablą odbijemy.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski

Do Polski z ziemi włoski

Za Twoim przewodem

Złączem się z narodem.

 

Jak Czarniecki do Poznania

Wracał się przez morze

Dla ojczyzny ratowania

Po szwedzkim rozbiorze.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę

Będziem Polakami

Dał nam przykład Bonaparte

Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

Niemiec, Moskal nie osiędzie,

Gdy jąwszy pałasza,

Hasłem wszystkich zgoda będzie

I ojczyzna nasza.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany:

"Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany."

 

Marsz, marsz, Dąbrowski...

 

Na to wszystkich jedne głosy:

"Dosyć tej niewoli

Mamy Racławickie Kosy,

Kościuszkę, Bóg pozwoli."

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

 

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz...

 

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

 

Marsz, marsz...

 

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany —

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

 

Marsz, marsz...

Nagranie i tekst Hymnu Polski -"Mazurek Dąbrowskiego"