Armia generała Andersa w drodze z misiem Wojtkiem

Polskie Siły Zbrojne w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS) tzw. Armia Andersa to Wojsko Polskie utworzone w Rosji Sowieckiej z obywateli II Rzeczypospolitej zesłanych przez Rosjan do Gułagu, więzionych i deportowanych w okresie 1939-1941, której dowódcą został gen. Władysław Anders. Lekcja w postaci wykładu z wykorzystaniem unikalnych zdjęć dokumentalnych i historii misia Wojtka, z którym uczeń wraz Armią Polską wędruje z Persji do Włoch.

Po ewakuacji z Rosji do Iranu i Persji 12 listopada 1942 r. powstała Armia Polska na Wschodzie z połączenia Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie i Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, liczyła około 70 tysięcy żołnierzy. Następnie 21 lipca 1943 r. z jednostek tych utworzono 2 Korpus Polski, który walczył we Włoszech pod Monte Cassino, wyzwolił Ankonę, brał udział w bitwie o Bolonię. Po II wojnie do 1946 r. 2 Korpus Polski pozostał na terenie Włoch. Gen. Władysław Anders do końca  pozostał ze swoimi żołnierzami.