2 Korpus Polski po zakończeniu wojny

Apel wojskowy 2 Korpusu Polskiego PSZ, Włochy po 1945 r.

2 Korpus Polski podczas apelu wojskowego, Włochy po zakończeniu II wojny światowej.

Żołnierze 2 Korpusu Polskiego PSZ po 1945 podczas zwiedzania Włoch

Żołnierze 2 Korpusu Polskiego PSZ zwiedzają Wlochy po zakończeniu wojny.

Po zakończeniu wojny tłumy cywilnej ludności polskiej z oswobodzonych obozów pracy przymusowej i obozó jenieckich, garną się pod opiekę 2 Korpusu. Rząd brytyjski nie zgodził się na tworzenie nowych oddziałów, nakłaniając żołnierzy do powrotu do Polski. Wyjechało 20 tysięcy osób. Z tych, którzy wyszli z Rosji Sowieckiej z gen. Andersem, tylko 310 zdecydowało się wrócić do Polski. 1 września 1945 roku na Monte Cassino odbyło się uroczyste otwarcie Mauzoleum Rycerstwa Polskiego. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe wszystkich jednostek.

Demobilizację Polskich Sił Zbrojnych ogłoszono w maju 1946 r. Żołnierzy 2 Korpusu zobowiązano do wyjazdu z Włoch do Wielkiej Brytanii i wstąpienia do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia lub powrotu do Kraju.

Sztandary wszystkich jednostek 2 Korpusu zawieszono we wrześniu 1947 r. w Sali Sztandarów w Muzeum Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

2 Korpus Polski po zakończeniu wojny