Ewakuacja

Statek transportujący polskich ewakuowanych z Rosji Sowieckiej do Iranu, wiosna 1942 r.

Statek transportujący żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych oraz cywilów z Rosji Sowieckiej do Iranu, wiosna 1942 r.

Pierwsza ewakuacja do Iranu odbyła się pod koniec marca 1942 roku i objęła 4300 osób, gen. Anders zdecydował się zabrać oprócz żołnierzy ludność cywilną w tym chorych i dzieci. Podróż odbywała się pociągiem do Krasnowodzka nad Morzem Kaspijskim, stamtąd statkami do irańskiego portu Pahlevi. Kolejna ewakuacja odbyła się tą samą drogą pod koniec sierpnia 1942 roku. Razem wyjechało z Rosji sto piętnaście tysięcy obywateli polskich w tym trzydzieści tysięcy ludności cywilnej i osiemnaście tysięcy dzieci i młodzieży.