Polskie Siły Zbrojne w Rosji Sowieckiej

Gen. Władysław Anders wizytuje tworzącą się Armię Polską w Rosji

Gen. Władysław Anders podczas przeglądu Polskich Sił Zbrojnych w Rosji Sowieckiej.

Słynna polska aktorka Hanna Ordonówna, sybiaraczka, stworzyła przy Armii Polskiej w rosji teatr żolnierski

Słynna polska aktorka Hanna Ordonówna, zesłana na Syberię, w tzw. Armii Andersa stworzyła teatr żołnierski

Dowódcą organizowanej armii został mianowany przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego - gen. Władysław Anders, przebywający od września 1939 roku w więzieniach sowieckich. Zwolniony 4 sierpnia 1941 r. z Łubianki w Moskwie udał się w okolice Kujbyszewa, które władze sowieckie wyznaczyły jako miejsce postoju wojska polskiego.

Tam, jak i w kilku innych miejscach na obszarze ZSRS, utworzone zostały punkty werbunkowe dla ochotników, przybywających do wojska polskiego.

22 sierpnia gen. Anders wydał rozkaz do obywateli polskich znajdujących się na terytorium ZSRS, wzywający do zgłaszania się pod sztandary Orła Białego.

Od września tłumy zwalnianych Polaków przybywały do punktów werbunkowych i do siedziby Sztabu w Buzułuku. Przebywali nieraz tysiące kilometrów, z najodleglejszych łagrów, więzień i miejsc zesłania, żeby stać się żołnierzami polskimi.

Polskie Siły Zbrojne w Rosji Sowieckiej