Umowa Sikorski - Majski 30 lipca 1941 r.

Parada wojskowa, pierwsze Święto Niepodległości w Armii Polskiej w Rosji, 11 listopada 1941 r.

Pierwsze Święto Niepodległości, odbywające się w tzw. Armii Andersa. Rosja Sowiecka, 11 listopada 1941 r.

Umowa między Rządem Polskim na Uchodźstwie, a Rządem ZSRS, podpisana przez premiera gen. Władysława Sikorskiego i ambasadora ZSRS Iwana Majskiego w Londynie w dniu 30 lipca 1941 r., otworzyła bramy łagrów i więzień sowieckich dziesiątkom tysięcy polskich obywateli. Następnie umowa wojskowa podpisana na Kremlu w Moskwie 14 sierpnia tego samego roku określiła dokładnie zasady, na jakich suwerenne Polskie Siły Zbrojne miały powstać w ZSRS, oraz ustalała zobowiązania władz ZSRS w stosunku do powstającego wojska.