Style artystyczne Młodej Polski

Wyspiański, Macierzyństwo

Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo

photo credit: muzeumsecesji.pl

SECESJA

Nazwa pochodzi od łacińskiego secessio – odejście, ustąpienie, oddzielenie się. Styl panujący w sztuce przełomu XIX i XX wieku, charakteryzujący się zamiłowaniem do falistych i płynnych linii, stylizowanych motywów roślinnych i zwierzęcych, asymetrii i jasnej kolorystyki. Charakterystyczny dla sztuki użytkowej, architektury i wystroju wnętrz.

Przykłady dzieł secesyjnych:

 • Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, 1905, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Józef Mehoffer, Dziwny Ogród, 1903, Muzeum Narodowe w Warszawie
Malczewski, Hamlet Polski

Jacek Malczewski, Hamlet polski

photo credit: pl.wikipedia.org

SYMBOLIZM

Kierunek artystyczny powstały we Francji i Belgii na przełomie XIX i XX wieku, charakteryzujący się próbą wyrażania w dziele tego, co niewyrażalne poprzez wykorzystanie symbolu, metafory i alegorii. Odwoływał się do filozofii Schopenhauera i Bergsona i szukał swoich inspiracji w baśniach, mitologii, legendach, wierzeniach ludowych. 

Przykłady dzieł symbolistycznych:

 • Jacek Malczewski, Hamlet Polski – Portret Aleksandra Wielkopolskiego, 1903, Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Józef Chełmoński, Studium do głuszcza, 1890, Muzeum Narodowe w Warszawie
Jacek Malczewski, Thanatos

Jacek Malczewski, Thanatos

photo credit: pl.wikipedia.org

DEKADENTYZM

Nazwa pochodzi od francuskiego décadentisme – chylenie się ku upadkowi. Termin pojawił się po raz pierwszy w czasopiśmie Décadent, w którym opublikowano program ruchu. Kierunek kształtował się w ostatniej dekadzie XIX wieku. Był oparty na przekonaniu o kryzysie kultury i wszelkich wartości. Odwoływał się do filozofii Schopenhauera dowodzącej braku sensu ludzkiego istnienia. Poglądy dekadentów były aspołeczne i antycywilizacyjne.

Przykłady dzieł dekadenckich:

 • Jacek Malczewski, Thanatos, 1898-1899, Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Wojciech Weiss, Demon (w kawiarni), 1904, Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Podkowiński, Marsz żałobny Chopina

Władysław Podkowiński, Marsz żałobny Chopina

photo credit: culture.pl

EKSPRESJONIZM

Nazwa pochodzi od łacińskiego expressio – wyrażenie. Awangardowy kierunek w sztuce rozwijający się na początku XX wieku, głównie w Niemczech. Charakteryzował się dążeniem do ukazania świata wewnętrznego człowieka i jego przeżyć. Głównym obiektem zainteresowań ekspresjonistów były uczucia i emocje kierujące postępowaniem człowieka. Stosowali sugestywne kolory, zamaszyste pociągnięcia pędzla, duże kontrasty i deformację kształtów.

Przykłady obrazów ekspresjonistycznych:

 • Władysław Podkowiński, Marsz żałobny Chopina, 1894, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Wojciech Weiss, Opętanie, 1899-1900, Muzeum Literatury w Warszawie

 

Władysław Podkowiński, Dzieci w ogrodzie

Władysław Podkowiński, Dzieci w ogrodzie

photo credit: niezlasztuka.net

IMPRESJONIZM

Nazwa pochodzi od francuskiego impression – wrażenie. Kierunek powstał we Francji w drugiej połowie XIX wieku. Charakteryzował się próbą uchwycenia ulotnych, subiektywnych wrażeń artysty i ulotności chwili. Odrzucał prostą i przewidywalną linię na rzecz nieregularnych plam barwnych i rozmyć. Głównymi tematami były pejzaże, przyroda i zjawiska naturalne.

Przykłady dzieł impresjonistycznych:

 • Władysław Podkowiński, Dzieci w ogrodzie, 1892, Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Leon Wyczółkowski, Kopanie buraków, 1893, Muzeum Narodowe w Warszawie

INSPIRACJE ARTYSTÓW MŁODEJ POLSKI

 • Sztuka Średniowiecza 
 • Ornamenty dekoracyjne Dalekiego Wschodu
 • Sztuka archaiczna i ludowa
 • Natura 
 • Świat mitologii, legend, wierzeń ludowych i baśni
 • Motywy biblijne
 • Historia Narodu Polskiego
 • Filozofia Schopenhauera, Bergsona

 

 

Style artystyczne Młodej Polski