Tło historyczne

Mapa Polski pod zaborami
Polska pod zaborami 
photo credit: pl.wikipedia.org 

Gwałtowny wzrost demograficzny w Europie pod koniec XIX wieku (w ciągu 100 lat liczba ludności zwiększyła się dwukrotnie osiągając 1,6 mld osób) przyczynił się do dużych zmian na kontynencie. Ulepszono maszyny drukarskie co przyczyniło się do wzrostu rozwoju czytelnictwa, wynaleziono telefon i radio, co znacznie ulepszyło przepływ informacji. Rozkwitło wiele aglomeracji miejskich, takich jak Nowy Jork, Chicago, Londyn, Berlin, Paryż, Petersburg czy Tokio. Przeobrażeniom uległ także przemysł, który stał się kluczową gałęzią gospodarki. Świat zaczął pokrywać się licznymi sieciami linii kolejowych i rozwinął się przemysł samochodowy. To wszystko oznaczało wielkie zmiany w życiu społeczeństwa. Zmiany nie ominęły systemu politycznego. Monarchie w tym okresie zanikały na rzecz ustrojów parlamentarnych. Rozwój edukacji niósł za sobą natomiast coraz większą świadomość obywateli. Powstały więc partie polityczne i związki zawodowe. Do głosu doszły też masowo powstające partie robotnicze. 

Te wszystkie gwałtowne zmiany i pęd ówczesnego świata spowodował zagubienie i strach ludzi. Zaczęły dominować pesymistyczne, dekadenckie nastroje i niepewność jutra. Widać to w myślach największych filozofów epoki: Schopenhauera, Nietzschego i Bergsona. Nieustanny lęk przed życiem stał się także wyznacznikiem twórczości artystów Młodej Polski. Cechował ją dekadentyzm przejawiający się w przeświadczeniu o zbliżającej się katastrofie, bezsensie egzystencji oraz kryzysie wartości.