Ignacy Jan Paderewski artysta w walce o niepodleglą Polskę

Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Paderewski i Józef Piłsudski w Warszawie, 1919 r.

Igancy Jan Paderewski

Ignacy Jan Paderewski, zdjęcie z autografem mistrza z debiutu w Nowym Jorku, 19 grudnia 1891 r.

Wielki pianista, polityk, patriota, człowiek którego podziwiał cały świat. Był jednym z najsłynniejszych artystów w USA, mieszkał w Polsce, Szwajcarii i w Ameryce, swoją znakomitą kolekcję obrazów, rzeźb, medali, monet przekazał w testamencie Muzeum Narodowemu w Warszawie.

W swoim testamencie napisał znamienne słowa:

“ Przyjaciołom serdecznie wdzięczny, do wrogów nie mam żalu. Krzywdy doznawane po chrześcijańsku przebaczam. Nie moge tylko przebaczyć tym pysznym, co myśląc tylko o krzywdach osobistych i wywyższeniu własnym prowadzili i prowadzą Ojczyznę do zguby, a naród do upodlenia”..

Ignacy Jan Paderewski artysta w walce o niepodleglą Polskę