Okres II Wojny Światowej - powrót do polityki i śmierć

Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Paderewski pod koniec życia

Ignacy Jan Paderewski

Pogrzeb Ignacego Paderewskiego

W 1939 r., po inwazji Polski przez hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki, Paderewski powrócił do polityki, stanął na czele Rady Narodowej w Paryżu, a następnie w Londynie gdzie działał emigracyjny Sejm RP, Paderewski aż do swojej śmierci był jego marszakiem. We wrześniu 1940 r. mimo słabego zdrowia udał się w długą podróż do Stanów Zjednoczonych aby promować sprawy polskie. Niestety, jego wysiłki zostały przerwane gdyż w wyniku zapalenia płuc zmarł 29 czerwca 1941 r. w Nowym Jorku. Został pochowany z najwyższymi honorami wojskowymi w alei zasłużonych na Narodowym Cmentarzu Arlington w Waszyngtonie. Po upadku komunizmu w Polsce ciało Paderewskiego zostało przeniesione z Cmentarza Narodowego w Arlington i pochowane w katedrze św. Jana w Warszawie. Jego serce pochowano w krypcie w sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown w stanie PA. USA, gdzie pozostaje do dziś.

Okres II Wojny Światowej - powrót do polityki i śmierć