Scenariusz lekcji

Ignacy Jan Paderewski

Przemówienie I. Paderewskeigo w Krakowie w 1910 r.

Ignacy Jan Paderewski

Fragment przmówienia Ignacego Padereskiego w Nowym Jorku w 1932 r.

Ignacy Jan Paderewski

Fragment przmówienia Ignacego Paderewskiego w Nowym Jorku w 1932 r.

Ignacy Jan Paderewski

Fragment z artykulu Iganego Paderewskeigo s. 15

Środki dydatktyczne:

wykorzystanie komputera z połączeniem do Internetu
wydrukowanie/zapoznanie się z materiałami pomocniczymi

Metody dydaktyczne:
metody podające: opis, anegdota
metody programowe z użyciem komputera
metody praktyczne: pokaz, wykład

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie:
Przypomnienie tła historycznego na ziemiach polskich okresu przełomu XIX i XX wieku, wykorzystanie mapy

Etapy lekcji:

 Wspólne odkrywanie historii życia Ignacego Jana Paderewskiego:

 • lata dzieciństwa

 • początki kariery muzycznej

 • Ignacy Paderewski w Ameryce – koncerty

 • Ignacy Paderewski - polityk

 • Helena Paderewska, żona artysty i działaczka społeczna

 • Pierwsza wojna światowa – powstanie Armii Błękitnej

 • Ignacy Paderewski premierem wolnej Polski

 • Druga wojna światowa

 • śmierć mistrza

 Podzielenie klasy na dwie grupy i rozdanie kopii przemówień Ignacego Paderewskiego:

 • Przemówienie wygłoszone na uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego – 15 lipca 1910 roku w Krakowie.

 • Fragmenty przemówienia wygłoszonego w Nowym Jorku 18 maja maja, 1932 roku pt. Poland and Peace podczas spotkania the Council of Foreign Relations.

Analiza dokumentów na podstawie wiedzy dotyczącej życia i działalności Ignacego Paderewskiego

 Podsumowanie lekcji

Załączone kopie przemówień.

Scenariusz lekcji