Józef Haller - dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały

Scenariusz lekcji historii z elementami geografii, przeznaczony dla klas gimnazjalnych i licealnych. Uczniowie poznają biografię Józefa Hallera i olbrzymi wkład, jaki generał wniósł w życie  polityczne, społeczne i wychowawcze polskiego społeczeństwa w XX wieku. Dewizą Hallera było hasło: "Wola narodu jest moim prawem".

Opracowując mapę, uczeń maszeruje śladami II Brygady i Błękitnej Armii. Poznaje etapy kształtowania się granic II Rzeczypospolitej. Udaje się w podróże do Stanów Zjednoczonych. Doskonali swoje umiejętności łączenia wydarzeń i dat z danym miejscem.