Po powrocie do kraju

Mapa Polski  1919-23

Mapa Polski 1919-23

Józef Haller  zaslubiny z morzem

Zaślubiny Polski z Bałtykiem

Wojciech Kossak

Rozkaz Dzienny Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej

Rozkaz dzienny Generalnego Inspektora Armii

gen. J. Hallera

Dom Józefa Hallera w Hallerowie


Uroczystość przekazania gen. Józefowi Hallerowi domku w Hallerowie (ob. Władysławowo), 1923 r.

ANK, Spuścizna Anny Haller, sygn. AH 52/18.

Po zakończeniu działań wojennych w kwietniu 1919 roku Haller wraz ze swoją armią powraca do kraju. Transport wojska i całego sprzętu odbywał się drogą kolejową przez Niemcy i trwał do czerwca 1919 r. Nowoczesna broń Błękitnej Armii, zwłaszcza samoloty i czołgi Renault FT-17 wydatnie wzmocniły tworzące się wojsko polskie.

W maju Generał Józef Haller wraz ze swoją armią pospieszył z pomocą mieszkańcom Lwowa, otoczonym przez wojska ukraińskie. Po dwóch tygodniach walki znaczna część Małopolski wschodniej znalazła się w polskich rękach. W czerwcu zostaje mianowany dowódcą frontu południowo–zachodniego z zadaniem zabezpieczenia Śląska przed atakiem Niemiec.

Na początku lipca 1919 roku Błękitna Armia rozkazem Józefa Piłsudskiego zostaje wcielona  do Wojska Polskiego.

Wkrótce Haller zostaje mianowany dowódcą Frontu Pomorskiego. 10 lutego 1920 r. w Pucku dokonał symbolicznych zaślubin z morzem, wrzucając do niego platynowy pierścień, który otrzymał od mieszkańców Gdańska.

O zaślubinach z morzem - Józef Haller (nagranie)

W wojnie polsko–bolszewickiej pełnił funkcję Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej, przy organizowaniu której odniósł duży sukces. W czasie Bitwy Warszawskiej dowodził frontem Północnym, który miał ogromny wpływ na przebieg działań wojennych.

W roku 1920 został przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego i prezesem Głównego Komitetu Czerwonego Krzyża (PCK) i pełnił te funkcje do 1923 roku.

W 1932 roku odbył swoją pierwszą podróż do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Legionu Amerykańskiego aby wziąć udział w Narodowej Konwencji. Wizyta zakończyła się wielkim sukcesem. Przyjmowany był przez przedstawicieli rządu amerykańskiego oraz grupy Polonii na czele z Ignacym Paderewskim. Spotkał się z weteranami Błękitnej Armii zrzeszonymi w Stowarzyszeniach Weteranów Armii Polskiej (SWAP). Pociągiem przemierza prawie całe Stany. W czasie pobytu w Los Angeles zatrzymał sie w willi Poli Negri. Jako byłemu Naczelnemu Wodzowi Armii Polskiej w czasie pierwszej wojny światowej wręczono mu order Cincinnati. Do kraju powraca dopiero na wiosnę 1924 roku. Zostaje mianowany na generalnego inspektora artylerii i zajmuje się kształceniem nowych kadr wojskowych.

Generał Haller potępił przewrót majowy Józefa Piłsudskiego i w 1926 roku zakończył swoją służbę wojskową.