Życie na emigracji i działaność polityczna

Dom gen. Sosnkowskiego w Arundel w Kanadzie

Dom gen. Sosnkowskiego w Arundel 

Grób  K. Sosnkowskiego we Francji

Grób K. Sosnkowskiego w Paryzu

Po zdymisjonowaniu generał wyjechał do Kanady, gdzie warunki życia były bardzo trudne. Aby się utrzymać pracował jako stolarz. Przez długi czas odmawiano mu wyjazdu do Stanów i Anglii. Dopiero po kilku latach mógł wyjechać do USA i uczestniczyć w życiu politycznym nowej emigracji.

W 1952 roku Kazimierz Sosnkowski na zaproszenie prezydenta Zaleskiego wyjechał do Londynu z misją zjednoczenia stronnictw politycznych i w celu utworzenia Rady Jedności Narodowej. O tym jak wielkie było to wyzwanie mogą świadczyć słowa wypowiedziane tuż przed wyjazdem:

„Niech więc miłość Ojczyzny, natchnie naszych polityków niepodległościowych duchem zgody i pojednania, niech sprawi, by wszystkie stronnictwa i ugrupowania polityczne znalazły się najrychlej przy wspólnym warsztacie pracy państwowej”.

 14 marca 1954 roku  został podpisany Akt Zjednoczenia, zwany też Wielką Kartą Emigracji. Mimo starań do zjednoczenia, jakiego sobie życzył nie udało mu się doprowadzić.

Zmarł w wieku 84 lat. Urna z prochami generała zostala złożona w Paryżu na cmentarzu Montmorency, a 12 października 1992 przewieziona do Polski.

Życie na emigracji i działaność polityczna