Wstęp

Piłsudski do żolnierzy

Piłsudski do żołnierzy

W czasie zaborów działało wiele polskich organizacji paramilitarnych, wśród nich oddziały Strzelców Józefa Piłsudskiego, Drużyny Strzeleckie i Polowe Drużyny Sokoła. 16 sierpnia 1914 r. połączyły one siły pod dowództwem Józefa Piłsudskiego jako Legiony Polskie, które działały w ramach armii austro-węgierskiej. Co ciekawe, nie była to duża formacja. W szczytowym okresie liczyła około 20 tysięcy żołnierzy, jednak mimo to odegrała wielką role w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jej siła polegała nie na liczebności, a na wartości legionistów.

Dzięki niniejszej lekcji uczniowie dowiedzą się, kim byli legioniści, jak i dlaczego powstały Legiony Polskie oraz jakie miały znaczenie, zapoznają się również z pieśniami legionów i spróbują zrozumieć nastroje panujące wśród żołnierzy.