Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z rozwojem lotnictwa polskiego po I wojnie światowej i jego rolą w walkach obronnych w kraju i za granicą.
 • Zapoznanie uczniów z rolą polskiego lotnictwa w bitwie o Anglię i następnych latach wojennych
 • Zapoznanie uczniów z głównymi bohaterami bitwy o Anglię
 • Zapoznanie z historią sztandaru dla polskich lotników ( wersja angielska)

 Cele poznawcze:

Po lekcji uczeń

 • Potrafi  przedstawić najważniejsze informacje dotyczące rozwoju polskiego lotnictaw , jego udziału w walkach z wrogiem i najważniejszych bohaterów
 • Potrafi rozpoznać najważniejsze rodzaje samolotów , które były wykorzystywane przez polskich pilotów w omawianym okresie/ ramach czasowych

Cele kształcące:

 • kształcenie postaw patriotycznych
 • Kształcenie  umiejętności  korzystania z materiałów źródłowych w języku polskim i angielskim oraz ich analizy
 • Kształcenie  umiejętności wspłópracy w grupie

Pomoce dydaktyczne:

 • Materiały źródłowe
 • Atlas geograficzny
 • Komputer 

Przebieg lekcji:

 1. Zapisanie tematu  lekcji i wstępna rozmowa o roli lotnictwa jako stosunkowo nowej dziedzinie , która miała wpływ  na przebieg działań wojennych.
 2. Podział klasy na grupy i podział materiałów
 3. Prezentacja . 
 4. Zapisanie notatki 
 5. Praca domowa

a) Na podstawie poufnego raportu  z 16 września 1941 roku z Ministerstwa Lotnictwa  podpisanego przez Archibald Sinclair do  Premiera  Władysława Sikorskiego dokonaj charakterystyki polskich pilotów.

b) Dla ucznów znających język angielski -  na podstawie materiału źródłowego " Historia polskiego sztandaru" dokonaj analizy dokumentu i napisz streszczenie podanej historii.

 

Materiały do pobrania :

Poufny Raport

 Historia polskiego sztandaru

 Sztandar

 Historia sztandaru - prezentacja