Józef Piłsudski - Polski George Washington

Podczas korzystania z materiałów uczeń poznaje życie, działalność, osiągnięcia i porażki Józefa Piłsudskiego. Zapoznaje się z historią dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości i kształtowania granic, łącznie z tematem związanym z tzw. osiemnastą najważniejszą bitwą w dziejach świata - Bitwą Warszawską, kta rozegraa się w lipcu 1920 roku. Uczeń poznaje także rodzinę Marszałka i miejsce jego zamieszkania - Sulejówek.

Poprzez porównanie z Georgem Washingtonem rozumie, że każdy kraj aby wyzwolić się z niewoli i odzyskać niepodległość potrzebuje odważnego, prawego człowieka z wizją i programem, konieczne jest również sprawnie działające wojsko i wsparcie społeczeństwa - wtedy można odnieść sukces.