Śmierć Marszałka i legenda

Laweta z trumną Józefa Pilsudskiego, Warszawa 17 maja 1935 rok

Laweta z trumną Józefa Piłsudskiego. Warszawa 17 maja 1935 r.

Pogrzeb Józefa Pilsudskiego, Warszawa 17 maja 1935 rok

Pogrzeb Józefa Piłsudskiego. Warszawa 17 maja 1935 r.

"Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska"

Tej zasadzie Marszałek był wierny do końca swoich dni. Zmarł 12 maja 1935 roku przeżywszy 68 lat. Śmierć Józefa Piłsudskiego dotknęła całe społeczeństwo i okryła naród żałobą. 17 maja 1935 r. odbyło się w Warszawie główne nabożeństwo żałobne, trumnę skierowano żałobnym pociągiem do Krakowa. Wzdłuż całej trasy stały niezliczone ilości ludzi. Nazajutrz trumnę złożono na Wawelu w Krakowie obok grobów królewskich. Zgodnie z życzeniem Marszałka, jego serce pochowano tam, gdzie spoczywała jego matka - na wileńskim cmentarzu na Rossie. Prezydent Mościcki zabierając głos przed katedrą wawelską powiedział: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej...”.

„Są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami”.  J. Piłsudski

Śmierć Marszałka i legenda