Materiały źródłowe

Józef Piłsudski

Józef Piłsudski - portret.

Dodatkowe materialy źródłowe:

Instytut Józefa Piłsudskiego, zbiory online: http://www.pilsudski.org/archiwa/

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku : http://www.muzeumpilsudski.pl/o-muzeum

Prezydent George Washington : https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/georgewashington

Prezydent George Washington: http://www.history.com/topics/us-presidents/george-washington