Odzyskanie niepodległości

Święto Konstytucji 3 Maja, po raz pierwszy obchodzone w niepodległej Polsce, 1919 rok

Święto Konstytucji 3 Maja, pierwsze obchody uroczystości w niepodległej Polsce, 3 maja 1919 r.

Józef Piłsudski przyjmuje defiladę wojskową

Naczelnik Józef Piłsudski przyjmuje defiladę Wojska Polskiego.

Na początku listopada 1918 roku rozpadła się monarchia habsburska. 10 listopada 1918 roku do Warszawy specjalnym pociągiem przybyli Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski. 11 listopada 1918 Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę naczelną nad wojskiem. 18 listopada powstał rząd pod kierownictwem Jędrzeja Moraczewskiego o lewicowym charakterze.

Najważniejszym zadaniem, które stanęło przed Piłsudskim było rozbrojenie wojsk niemieckich, których tylko w Warszawie znajdowało się 30 tysięcy. Piłsudski świetnie sobie z tym poradził i do 19 listopada ewakuowano Niemców z Królestwa Polskiego. 22 listopada Józef Piłsudski otrzymał urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa, rząd wydał dekrety dotyczące ordynacji wyborczej i wyborów. 16 stycznia 1919 roku Piłsudski powołał nowy rząd pod prezesurą Ignacego Paderewskiego, który był nie tylko wspaniałym pianistą, znającym osobistości świata zachodniego ale zręcznym politykiem i dyplomatą, zaufanym Romana Dmowskiego z Narodowej Demokracji. Wybór ten miał zapewnić stabilizację na polskiej arenie politycznej i wśród państw zachodnich.

Wybory odbyły się zgodnie z zapowiedzią 26 stycznia 1919 roku. Sejm przekazał władzę Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu, władza ta była znacznie ograniczona na rzecz sejmu i rządu, Piłsudski świadomie rezygnował ze wszelkich dyktatorskich prerogatyw.

Józef Piłsudski nie zdecydował się kandydować w wyborach prezydenckich, które odbyły się w grudniu 1922 roku. Pierwszym prezydentem RP został Gabriel Narutowicz, który wkrótce został zamordowany przez fanatyka z prawicy. Następnym prezydentem wybrano Stanisława Wojciechowskiego. W 1923 roku po dojściu do władzy rządu centrowo-prawicowego z Wincentym Witosem na czele, Marszałek zrzekł się wszystkich funkcji i godności, po czym osiadł z rodziną w Sulejówku pod Warszawą.