Scenariusz lekcji

Józef Piłsudski

Józef Piłsudski (1867-1935)

Środki dydaktyczne

 • wykorzystanie komputera z połączeniem do Internetu
 • wydrukowanie/zapoznanie się z materiałami pomocniczymi

Metody dydaktyczne

 • metody podające: opis, anegdota
 • metody programowe z użyciem komputera
 • metody praktyczne: pokaz

Przebieg lekcji

Wprowadzenie:

 • Historia Polski i Stanów Zjednoczonych ma wiele wspólnych elementów, krótkie przedstawienie postaci Georga Washingtona

Życie Józefa Piłsudskiego:

 • Dzieciństwo i młodość
 • Syberia i Polska Partia Socjalistyczna
 • Związek Strzelecki i Legiony
 • Odzyskanie niepodległości przez Polskę
 • W obronie granic niepodległej Polski
 • Bitwa Warszawska
 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna
 • Rodzina
 • Śmierć Marszałka i jego legenda

Podsumowanie lekcji i quiz

Scenariusz lekcji