Sylwetki poetów Powstania Warszawskiego

Poeci Powstania Warszawskiego. Galeria poetów tworzących podczas Powstania Warszawskiego.

 

Wstęp

 Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, młode pokolenie twórcze stanęło przed wyborem między piórem a karabinem. Dla większości z nich wybór był jednoznaczny. Młodzi twórcy czuli się przede wszystkim żołnierzami Armii Krajowej. Tylko nielicznym udało się uniknąć śmierci. Myśląc właśnie o nich prof. Stanisław Pigoń wypowiedział znamienne słowa: "Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów". Ci, którzy ocaleli, podjęli ogromny wysiłek kontynuowania działalności kulturalnej w powstańczej Warszawie. Trudno wprost uwierzyć, że w czasie Powstania Warszawskiego napisano kilkadziesiąt wierszy i piosenek, zorganizowano ponad 50 spotkań estradowych. Obyło się wiele koncertów wybitnych muzyków i kompozytorów oraz nadano kilkaset audycji Polskiego Radia i radiostacji Armii Krajowej "Błyskawica". Wydano ponad 150 tytułów prasy powstańczej.

 W prezentacji przedstawione zostały sylwetki znanych i mniej znanych poetów tworzących podczas 63 dni Powstania Warszawskiego.