Wstęp

Jest to lekcja integrująca historię z językiem polskim. Przeznaczona dla klas licealnych szkół polonijnych. 

Nauczyciel ma do dyspozycji następujące materiały:

  1. Przebieg Powstania Warszawskiego.
  2. Historię żołnierzy Armii Krajowej.
  3. Historię Szarych Szeregów.
  4. Zdjęcia zniszczonej Warszawy - rok 1944. Fotografie pochodzą ze zbiorów Instytutu Piłsudskiego w Ameryce.
  5. Sylwetki wielu poetów, którzy tworzyli swoje wiersze podczas Powstania Warszawskiego. 
  6. Piosenki, które śpiewano podczas Powstania (nagrania oraz teksty)
  7. Poezję - wybrane utwory poetyckie.