Historia Polonii w Stanach Zjednoczonych - masowa emigracja

Komitet Pań Wystawy Niepodległościowej Komitetu Obrony Narodowej w Chicago, 30 lipca 1915 r.

Komitet Pań Wystawy Niepodległościowej Komitetu Obrony Narodowej w Chicago, 30 lipca 1915 r.

Komisja Poufna Komitetu Obrony Narodowej (KON), okres I Wojny Światowej, Chicago.

Komisja Poufna Komitetu Obrony Narodowej w okresie I wojny światowej

Obchody czwartej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Nowy Jork, Tenor Jan Kiepura, Marta Eggrth, 1943 r.

Nowy Jork, obchody czwartej rocznicy wybuchu II wojny światowej, na scenie tenor Jan Kiepura i Marta Eggerth

Wielka emigracja Polaków z ziem polskich pod zaborem Rosji, Niemiec i Austrii miała miejsce pod koniec XIX i na początku XX wieku, kiedy to ponad 2,5 miliona Polaków przybyło do Ameryki. Była to w większości ludność zajmująca się rolnictwem. Nie posiadając majątku, wyemigrowali do Ameryki, dając początek Polonii.

Wspólnoty polonijne powstałe przed końcem ubiegłego stulecia w wielu miastach amerykańskich, stawały się coraz to bardziej samodzielne. Polacy przeważnie osiedlali się w centralnych częściach wielkich miast, przynosząc tam różne umiejętności w zakresie wielu pożytecznych zawodów, jak na przykład krawiectwa czy piekarnictwa, co w rezultacie dawało im sposobność do służenia Polonii i pogłębiania jej wspólnoty. W wyniku tego tworzyła się "mała Polska", etniczna enklawa podobna do tych, jakie już wcześniej utworzyły inne grupy.

Masowa emigracja Polaków do Ameryki trwała do zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę.

Odnowienie siły i żywotności Polonii nastąpiło podczas kolejnej fali emigracji polskiej. Po II wojnie światowej, wielu imigrantów zostało przyjętych przez Stany Zjednoczone na mocy rozporządzenia z 1948 roku, tzw. "Special Displaced Persons Act". Przybysze ci, w wielu wypadkach, zostali bardzo boleśnie dotknięci działaniami wojennymi, byli w obozach pracy, obozach koncentracyjnych lub zesłani w głąb Rosji Sowieckiej.

Liczba imigrantów ponownie wzrosła po 1981 roku, kiedy podczas stanu wojennego reżim rządzący w Polsce znacznie ograniczył wolność obywateli oraz zlikwidował związek zawodowy "Solidarność". Przed przyjazdem do USA, wielu emigrantów musiało udowodnić, iż byli uchodźcami politycznymi. Była to więc emigracja w poszukiwaniu wolności.