Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Zdjęcie Galerii Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Zdjęcie Galerii Instytutu Piłsudskiego w Ameryce

Zbiory Instytutu Piłsudskiego w Ameryce

Zbiory Instytutu Piłsudskiego w Ameryce

Dyplom dla Wacława Jędrzejewicza, 11 listopada 1945 r.

Dyplom nadania członkowstwa Instytutu Józefa Piłsudskiego Wacławowi Jędrzjewiczowi

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce jest organizacją stworzoną dzięki emigrantom politycznym przy wsparciu grupy wybitnych Amerykanów polskiego pochodzenia. Instytut powstał 4 lipca 1943 r. i był pomyślany jako kontynuacja założonego w Warszawie w 1923 r. Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski, przemianowanego w 1936 r. na Instytut J. Piłsudskiego. Najżarliwszymi twórcami Instytutu byli: Ignacy Matuszewski, polityk, dziennikarz dyplomata, minister skarbu II RP; Henryk Floyar-Rajchman minister przemysłu II RP oraz Wacław Jędrzejewicz żołnierz, polityk, minister szkolnictwa II RP. Tu w Nowym Jorku znaleźli godnych współpracowników, działaczy starej Polonii, którzy także oprócz działalności charytatywnej chcieli działać na innych polach. Franciszek Januszewski wydawca Dziennika Polskiego z Detroit, Maksymilian Węgrzynek, wydawca Nowego Świata z Nowego Jorku dołączyli do grona założycieli Instytutu.

Od początku swego istnienia główną misją Instytutu było i jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych oraz propagowanie wiedzy historycznej w Stanach Zjednoczonych.

Instytut realizuje swoje cele poprzez katalogowanie i komputeryzację zbiorów, organizowanie wykładów, wystaw, pokazów filmów dokumentalnych i dyskusji. Dobrze rozwija się współpraca z instytucjami rządowymi i naukowymi w Polsce jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Biblioteką Narodową, Instytutem Pamięci Narodowej.

Najważniejszym skarbem Instytutu są dokumenty archiwalne, obecnie Instytut posiada 1 milion dokumentów, zbiory fotograficzne ( 20 tysięcy zdjęć), galeria sztuki (ponad 250 obrazów), biblioteka (ok. 20 tysięcy książek), medale, odznaczenia, mundury, karty pocztowe.

Instytut jest też organizatorem lub współorganizatorem, interesujących konferencji popularno-naukowych, przyznaje prestiżowe nagrody w dziedzinie historii, nauki, sztuki i osiągnięć biznesowych. W Instytucie prowadzone są warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej, lekcje historii, spotkania z interesującymi osobami, prezentacje książek o tematyce historycznej. Od kilku lat dużym powodzeniem cieszą się pokazy filmowe kina dyskusyjnego „Ziuk”.

Obecnie Instytut koncentruje się na programie digitalizacji zbiorów archiwalnych celem zabezpieczenia ich dla przyszłych - pokoleń http://www.pilsudski.org/archiwa/.

Kolejnym realizowanym projektem jest elektroniczny katalog biblioteczny skupiający polonijne biblioteki w Nowym Jorku i okolicy: www.pilsudskilibrary.org