Wstęp

Statek dobijący do portu w Nowym Jorku

Statek u wybrzezy Nowego Jorku, ktorym podróżowali emigranci w 1923 r.

zdjęcie córek Stefanii Bardziłowskiej

Przedstawicielki Polonii w strojach krakowskich. Na zdjęciu córki Stefanii Bardziłowskiej z Buffalo, lata 40-te XX w.

Historia ludzkości to niekończąca się wędrówka i zmiana miejsc życia. Polacy i Polska są częścią tej światowej historii. Granice Polski przez ostatnie dziesięć wieków ulegały zmianom i powodowały przemieszczanie się ludności. Polska za czasów Mieszka I i królestwo polskie z okresu dynastii Piastów i Jagiellonów to znacznie różniące się obszary. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., walka o granice i w efekcie zmiany granic Polski w wyniku II wojny światowej wytyczyły nową mapę. Prześladowania zaborców, powstania narodowe, poszukiwanie lepszych warunków do życia sprawiły, że ziemie polskie opuściły miliony Polaków, wyruszając do Europy i dalej do Stanów Zjednoczonych. Tylko w okresie 1870-1920 ziemie polskie opuściło 2,5 miliona Polaków, osiedlając się w Stanach Zjednoczonych.

 

Obecnie, według spisu ludności przeprowadzonego w USA w 1990 roku, 9.366,106 osób przyznaje się do polskiego pochodzenia.

 

Rozmieszczenie terytorialne osób przyznających się do polskiego pochodzenia w oparciu o spis ludności z 1990 roku największe jest w następujących stanach: New York (1,181,077); Illinois (962,927); Michigan (889,527); Pennsylvania (882,348); New Jersey (626,506); Kalifornia (578,256); Wisconsin (505,808); Ohio (442,226); Floryda (410,666).