Kalendarium

Wałęsa i Kaczorowski - przekazanie insygniów

Przekazanie insygniów władzy prezydentowi Lechowi Wałęsie przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Photo credit: www.dzieje.pl

17.09.1939 – opuszczenie obszarów RP przez Rząd RP
01.10.1939 – zaprzysiężenie Rządu
1.10.1939 – 22.11.1939 – siedziba Rządy w Paryżu
01.1940 – umowa wojskowa polsko-francuska
05.08.1940 – umowa wojskowa polsko-brytyjska
23.11.1939 – 18.05.1940 – siedziba Rządu w Angers
19.05.1940 – 1991 – siedziba rządu w Londynie
30.07.1941 – układ polsko-sowiecki
25.04.1943 – zerwanie układu polsko-sowieckiego
4.07.1943 – śmierć gen. W. Sikorskiego i powołanie nowego rządu z S. Mikołajczykiem na czele
24.11.1944 – dymisja premiera Mikołajczyka (niepowodzenie akcji Burza) i nowy premier T.
Arciszewski
4-11.02.1945- konferencja jałtańska (włączenie wschodnich ziem Polski do ZSRR i powołanie
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej)
5.07.1945 – USA, Wielka Brytania i Francja cofnęły swe poparcie dla rządu w Londynie uznając
komunistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
1947 – rozwiązanie ostatnich jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
1954 – rozłam na emigracji i utworzenie Rady Trzech
1972 – wycofanie poparcia przez ostatni uznający Rząd RP na Uchodźstwie kraj - Watykan
22.12.1990 – przekazanie insygniów władzy Lechowi Wałęsie i rozwiązanie Rządu RP na Uchodźstwie.