Śląsk

Granice historyczne Górnego Śląska

Historyczne granice Górnego Śląska

Herb Górnego Śląska

Herb  Górnego Śląska

Ślask

Kraina geograficzno- historyczna

Obszar zwany Śląskiem, położony w Polsce południowej. Naturalne bogactwa, rozwiniete ośrodki miejskie oraz dogodne położenie geograficzne spowodowały, że obszar ten stał się obiektem wielu najazdów i walk. Przenikające się polskie, czeskie i niemieckie wpływy ukształtowały tu orginalną kulture i obyczaje.

Pod koniec X wieku Ślask znalazł sie pod panowaniem polskim. Cały teren łączyła rzeka Odra, nad którą powstawały najstarsze i największe śląskie miasta. Przez Śląsk przebiegały ważne szlaki handlowe(m.in. szlak bursztynowy). Jako ziemia graniczna, stale była miejscem najazdów i starć. Historia Ślaska była zawsze burzliwa. 

Na mocy traktatu wersalskiego z 1919 roku o przynalezności Górnego Śląska miał zdecydować plebiscyt.

Po zakonczeniu II wojnie światowej Śląsk został przyłączony do Polski