Scenariusz lekcji

Lekcja poświęcona krainie, która wywalczyła przynależność do państwa polskiego

 

Cele ogólne:

 • poznanie historii Śląska
 • poznanie przyczyn i skutków powstań śląskich w latach 1919-1921
 • poznanie postaci Korfantego, działaczacza walczącego o przyłączenie Górnego Śląska do Polski

 Cele  poznawcze:

Po lekcji uczeń : 

 • potrafi pokazać na mapie położenie Górnego Śląska
 • potrafi określić przyczyny i skutki trzech powstań śląskich
 • potrafi wymienić najważniejsze wydażenia z  życia W. Korfantego

Cele kształcące

 • kształcenie umiejetności korzystania i analizy materiałów źródłowych i ich selekcji
 • kształcenie umiejętności redagowania notatki na podstawie kilku  źródeł
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie 

 Pomoce dydaktyczne:

 • mapa
 • materialy zródłowe
 • komputer
 • wydrukowane mapki 

Metody:

 • pogadanka
 • praca w grupie
 • prezentacja

 Przebieg lekcji :

1. Zapisanie tematu lekcji  

 • zapoznanie  z historią Śląska
 • zapoznanie z przebiegiem i rezultatami powstań śląskich w latach 1919-21
 • zapoznanie z postacią wybitnego działacza niepodległościowego Wojciecha Korfantego

2. Określenie zadań uczniów

 • Uczniowie podzieleni są  na  grupy
 • Każda grupa na podstawie otrzymanych materiałów przygotowuje prezentację

3. Prezentacja materiału opracowanego przez poszczególne grupy.

4. Opracowanie i zapisanie na tablicy wspólnej notatki

7. Zadanie pracy domowej

Scenariusz lekcji