Wstęp

Przystapienie USA do wojny w 1917 roku po stronie Ententy przeważyło losy konfliktu na stronę aliantów.Po zwycięskiej ofensywie nad Marną i Sommą, w lecie 1918 roku Niemcy zmuszone zostały do kapitulacji.Akt zawieszenia broni kończący działania wojenne podpisany został 11XI 1918 w Compiegne.

W rezultacie klesk państw centralnych całkowicie zmienił się układ sił w polityce światowej.W wyniku porażki, Niemcy musiały zrzec się wszystkich posiadłości kolonialnych, oraz zapłacić odszkodowania wojenne. Zgodnie z postanowieniami pokojowymi Niemcy traciły również część swoich ziem. Jednak potęga państwa niemieckiego, choć ograniczona, nie została całkowicie złamana.

Innym bardzo ważnym skutkiem było odrodzenie się i powstanie nowych, narodowych państw w Europie Środkowej. Największym z nich była Polska, która stała się głównym sojusznikiem Francji w tym rejonie.

Konferencja pokojowa majaca uregulować powojenny ład Europy rozpoczęła swe obrady w styczniu 1919 roku w Paryżu. Do stołu obrad nie zaproszono Niemiec. Zasadnicze decyzje podejmowała Rada Dziesięciu, gdzie główną rolę odgrywali przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii  i USA.  Anglia w czasie konferencji nie popierała dalszego osłabiania Niemiec. Obawiała się destabilizacji nowego porządku europejskiego oraz nadmiernego  wzmocnienia Francji. Francja z kolei chciała maksymalnego osłabienia militarnego i gospodarczego Niemiec oraz utworzenia silnego sojuszniczego państwa polskiego, tak by Niemcy miały w przyszłości silnych sąsiadów otaczajacych ich od wschodu i zachodu. USA popierały demokrację i przeciwne były dyktaturom i rządom monarchicznym. Zgodnie z zasadą samostanowienia narodów, Stany Zjednoczone wsparły dążenia niepodległościowe narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Z ich inicjatywy powołano też Ligę Narodów mająca strzec pokoju i bezpieczeństwa w powojennym świecie.