Założenia

Radioodbiornik

Radioodbiornik

Photo credit: nowahistoria.interia.pl

W 1952 roku Jan Nowak-Jeziorański przedstawił Rozgłośni program, który zakładał, że będzie to Rozgłośnia Polska, organizowana przez Polaków i adresowana do Polaków, bez żadnej cenzury amerykańskiej. Jej zadaniem miała być walka z propagandą i indoktrynacją, prostowanie fałszów i ukazywanie prawdy historycznej oraz dostarczanie pełnych i rzetelnych informacji o wydarzeniach w Polsce i na świecie. Nie miała ona jednocześnie na celu prowokowania ludzi do organizowania się w podziemiach do czynnego oporu, kierując się bezpieczeństwem słuchaczy. Radio kierowało się zasadą wolności słowa i było różnorodne pod względem opinii i poglądów.

  1. Będzie to Rozgłośnia Polska. Polacy będą mówili do Polaków o naszych polskich sprawach. Nie będzie żadnej prewencyjnej cenzury amerykańskiej. Kierownik rozgłośni będzie ostateczną instancją decydującą o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. Redaktorzy poszczególnych działów będą mieli pełną inicjatywę układania swoich programów pod warunkiem, że będą mieli jasną koncepcję, co pragną osiągnąć, przedyskutowaną i uzgodnioną z kierownikiem Zespołu.
  2. Nie będziemy usiłowali sprawować "rządu dusz" w Polsce. Emigracja jest częścią narodu, ale nie może nim zdalnie kierować. Polska jest nad Wisłą, a nie nad Tamizą czy Sekwaną. Radio ma służyć społeczeństwu, ma mu pomagać.
  3. Zadaniem Radia jest walka z propagandą i indoktrynacją, prostowanie fałszów, ukazywanie prawdy historycznej, dostarczanie pełnej informacji o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Mamy podtrzymywać opór moralny i niezależną myśl. Będziemy wystrzegali się wszystkiego, co mogłoby pchnąć społeczeństwo do oporu czynnego albo organizowania się pod ziemią.
  4. Będziemy kierowali się troską o bezpieczeństwo słuchaczy. Najlepsza audycja nie jest warta ani jednego życia ludzkiego.
  5. Radio ma być odbiciem różnorodnych, nawet sprzecznych opinii i ocen, bo różnice poglądów najbardziej przekonywująco demonstrują wolność słowa. Będziemy podtrzymywali tradycje wszystkich głównych nurtów politycznych, ale nie będzie w naszych programach wzajemnych napaści ani ataków personalnych.
  6. Każdy ma prawo do swoich poglądów, ale w sprawach zasadniczych, takich jak: niepodległość, demokracja, granice, jesteśmy zgodni i solidarni.


źródło: www.wolnaeuropa.pl