Sylwetki poetów Powstania Warszawskiego

Poeci Powstania Warszawskiego. Galeria poetów tworzących podczas Powstania Warszawskiego.

 

Wstęp

  Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, młode pokolenie twórcze stanęło przed wyborem między piórem i karabinem. Wybór był jednoznaczny. Młodzi twórcy czuli się przede wszystkim żołnierzami Armii Krajowej. Tylko nielicznym udało się uniknąć śmierci.   Myśląc właśnie  o nich prof. Stanisław Pigoń wypowiedział znamienne  słowa: "Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów". Ci, którzy ocaleli, podjęli ogromny wysiłek kontynuowania działalności kulturalnej w powstańczej Warszawie. Trudno wprost uwierzyć, że w czasie Powstania Warszawskiego napisano kilkadziesiąt wierszy i piosenek, zorganizowano ponad 50 spotkań estradowych. Obyło się wiele koncertów wybitnych muzyków i kompozytorów oraz  nadano kilkaset audycji Polskiego Radia i radiostacji Armii Krajowej "Błyskawica".  Wydano ponad 150 tytułów prasy powstańczej.

 W prezentacji przedstawione zostały sylwetki znanych i mniej znanych poetów tworzących podczas 63 dni Powstania Warszawskiego.