Wstęp

Rozkaz operacyjny nr 10 000 odnośnie Bitwy Warszawskiej z 10 sierpnia 1920 r. pisany ręką gen. Rozwadowskiego na polecenie J. Piłsudskiego z podpisami wszystkich dowodców i szkicami

Rozkaz operacyjny nr 10 000 odnośnie Bitwy Warszawskiej z 10 sierpnia 1920 r. pisany ręką gen. Rozwadowskiego na polecenie J. Piłsudskiego

Bitwa Warszawska była najważniejszym wydarzeniem wojny polsko-bolszewickiej. Została złamana ofensywa Armii Czerwonej. Polskie zwycięstwo było możliwe dzięki kilku czynnikom na które złożyły się: osobista postawa Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wytrzymałość, odwaga i męstwo polskiego żołnierza i patriotyczna postawa narodu polskiego. Zwycięstwo Polski nad Armią Czerwoną Francuzi porównywali do bitwy nad Marną, która w 1914 r. ocaliła Paryż i Francję.

15 sierpnia 1920 r. armie polskie pod Warszawą i nad Wkrą, rozbiły trzy z czterech armii wroga. Decydującą rolę odegrała 5 armia Sikorskiego, która nie dość, że wytrzymała napór 3 armii bolszewickich, to jeszcze zdołała przejść do planowanego kontrataku. Armia Czerwona rozpoczęła odwrót.  Bitwa Warszawska nazwana przez Lorda Edgara D’Abernon’a 18 decydującą bitwą w dziejach świata zakończyła się całkowitym zwycięstwem Polski.

Twórcy Instytutu Piłsudskiego w Ameryce brali czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

  • Wacław Jędrzejewicz - Podczas wojny 1920 r. był m.in. w stopniu kapitana szefem oddz. II sztabu Armii Rezerwowej gen. Sosnkowskiego. Uczestniczył w rokowaniach pokojowych w Rydze w 1921 r.
  • Ignacy Matuszewski - w stopniu majora, pracował m.in. w II Oddziale Naczelnego Dowództwa, którego w 1920 r. został szefem. Uczestniczył w pracach delegacji pokojowej w Rydze.
  • Gen. Władysław Bortnowski, Wiesław Domaniewski i Henryk Floyar-Rajchman byli uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej

Właśnie oni otoczyli opieką te tak ważne dla historii państwa polskiego dokumenty,