HomeO nas

O nas

Sample image

Portal edukacyjny Poznaj Historię został stworzony przez zespół pracowników Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce na podstawie źródeł archiwalnych, biblioteki książek rzadkich oraz galerii obrazów, które przez dziesiąciolecia są przechowywane w nowojorskiej placówce. Od wielu lat Instytut Piłsudskiego w Ameryce organizuje lekcje historii dla młodzieży polonijnej, uczniów Polskich Sobotnich Szkół Dokształcających oraz warsztaty i programy edukacyjne.

Głównym celem portalu jest prezentacja wybranych zgadanień z historii Polski dla społeczności polonijnej na świecie oraz zainteresowanych w Polsce. Materiał został przedstawiony w formie lekcji historii, gdzie nauczyciel znajdzie scenariusz lekcji i materiały ikonograficzne do wykorzystania, uczeń może przeglądnąć wybrane tematy historyczne, razem z nauczycielem czy rodzicem może pobrać przygotowane materiały dodatkowe.

Na portalu Poznaj Historię nie trzeba się logować, ale przy pierwszym korzystaniu należy wypełnić ankietę. Każdy użytkownik ma nieograniczony dostęp 7/24.

Portal Poznaj Historię został przygotowany przez następujące osoby:

Dr Iwona Korga

Iwona Korga

Dr Iwona Drąg Korga, jest prezesem Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, absolwentką historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Queens College w NY w dziedzinie bibliotekoznawstwa. Jest długoletnim nauczycielem polonijnym i instruktorem prowadzącym lekcje historii w Instytucie Piłsudskiego. W Instytucie zajmuje się zarządzaniem biurem i udostępnianiem zbiorów. Jest autorką książki pt. Polska Walczy ! i wielu artykułów popularno-naukowych dotyczących Polonii Amerykańskiej. Iwona jest pomysłodawcą portalu i autorką lekcji.

Dr Marek Zieliński

Marek Zieliński

Dr. Marek Zieliński, wiceprezes Instytutu, jest chemikiem, informatykiem, absolwentem Politechniki Łódzkiej i New York University. W Instytucie zajmuje się digitalizacją zasobów archiwalnych i innymi projektami informatycznymi, oraz prowadzi blog Humanistyka Cyfrowa. Marek jest odpowiedzialny za konstrukcję i działanie portalu.

Joanna Kozak

Joanna Kozak

Dr Joanna Kozak uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała w Szczecinie - swoim rodzinnym mieście - jako asystent kuratora w Muzeum Narodowym. Po przeprowadzce do Nowego Jorku rozpoczęła współpracę z Metropolitan Museum of Art oraz szkołą polonijną. Wszelkimi sposobami stara się zarazić uczniów pasją do polskiej kultury, sztuki i historii. Joanna jest autorka lekcji w portalu.

Renata Naklicka

Renata Naklicka

Renata Naklicka jest historykiem, absolwentką Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i zasługi włożone w rozwój szkolnictwa polonijnego, z którym jest związana od 1992 roku. Renata jest autorką lekcji w portalu.

Magdalena Ślaski

Magdalena Ślaski

Magdalena Ślaski – urodzona w 1976 roku w Olsztynie, magister polonistyki, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kierunek filologii polskiej w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Od 2006 roku z pasją uczy dzieci i młodzież języka polskiego, tradycji i kultury polskiej w Polskiej Szkole Sobotniej przy parafii św. Cyryla i Metodego w Brooklynie. Magdalena jest autorką lekcji w portalu.

Aleksandra Rydzkowska

Aleksandra Rydzkowska

Aleksandra Rydzkowska to artysta grafik współpracująca z wieloma agencjami reklamowymi w Polsce i we Włoszech. Realizuje również filmy dokumentalne i promocyjne oraz animacje. Studiowała w Szczecinie, Viterbo oraz Bolonii a obecnie związana jest z Akademią Sztuki w Mediolanie. W jej najbliższych planach jest zdobycie Oscara. Aleksandra jest autorką wystroju graficznego portalu.

Andrzej Dąbrowski

Andrzej Józef Dąbrowski

Andrzej Józef Dąbrowski jest absolwentem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów teatralno-literackich w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W Polsce był krytykiem i reżyserem teatralnym. Do Nowego Jorku przyjechał w roku 1989 i pracował tu m.in. w polskich gazetach jako redaktor i publicysta. Andrzej Józef jest konsultantem projektu.

Janusz Skowron

Janusz Skowron

Janusz Skowron jest absolwentem UMCS w Lublinie (dyplom z grafiki). Brał udział w ponad dwustu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Artysta, pedagog, wielokrotny organizator wystaw i promotor sztuki polskiej w Stanach Zjednoczonych. Od 1989 r. w Nowym Jorku. Janusz jest konsultantem projektu.